Sborové studio Coloreton

Tento týden je sudý, zkoušku mají soprány.

Důležité dokumenty:

Přečtěte si náš Střelskohoštický zpravodaj a fotografie
z podzimního víkendového soustředění!

______________________________________________________________________

3 sbory – 120 zpěváků – skvělá parta – spousta zábavy – zpíváme s láskou

Sbor působí při ZUŠ Ilji Hurníka v Praze na Vinohradech.