Sborové studio Coloreton

SLEDUJTE: Střelskohoštický Živelný zpravodaj a fotografie
z letního soustředění!

______________________________________________________________________

3 sbory – 120 zpěváků – skvělá parta – spousta zábavy – zpíváme s láskou

Sbor působí při ZUŠ Ilji Hurníka v Praze na Vinohradech.