Sborové studio Coloreton

Středa 23. 3. je sudý týden – zkoušku mají soprány.

V týdnu od 13. do 19. března má ZUŠ jarní prázdniny
výuka proto neprobíhá!

Zlato v hrdle, zlato na diplomu!
Reportáž a fotografie ze soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu 4.3.2023

Zpravodaj z Letního soustředění 2022

Fotogalerie z našeho Letního soustředění 2022

_____________________________

______________________________________________________________________

3 sbory – 120 zpěváků – skvělá parta – spousta zábavy – zpíváme s láskou

Sbor působí při ZUŠ Ilji Hurníka v Praze na Vinohradech.