Přípravný sbor Coloreton

Přípravný sbor Coloreton navštěvují ho děti ve věku od 8 do 11 let. Sbor zkouší jednou týdně na celosborové dvouhodinové zkoušce.

Zpěváci se seznamují se základy práce se svým nástrojem – celým tělem a v neposlední řadě s hlasem. Dramaturgii sboru tvoří současní čeští i zahraničních skladatelé, seznamují se dvojhlasem a tříhlasem. Nevynechávají ani skladby s jednoduchou polyfonií. Na zkouškách se věnují přípravě vánočních, jarních, závěrečných a výchovných koncertů a přípravě soutěžních vystoupení.

Přípravný sbor Coloreton, Foto Petr Zakrzewski 2019.

Sbor každoročně absolvuje několik víkendových soustředění a jedno letní táborové soustředění, kde se děti učí taky vzájemné toleranci a porozumění a lásce ke sborovému zpěvu. Kromě toho se pravidelně účastní soutěžních přehlídek dětských pěveckých sborů, a pravidelně vystupuje na vánočních, jarních, výchovných a závěrečných koncertech nejenom při ZUŠ.

Sbormistryní je Silvie Młynarczyková, na klavír doprovází Šárka Janíková.

Novinky, které sbor chystá, najdete zde.

%d blogerům se to líbí: