O nás

Dětský pěvecký sbor Coloreton vznikl při ZUŠ I. Hurníka roku 1996. Založila jej sbormistryně Nora Halamová, od roku 2013 až do roku 2019 vedla všechna oddělení Eva Filipová. Od září 2019 převzala vedení Coloretonu Silvie Młynarczyková.

Sbor je rozdělen podle věku do tří oddělení, v nichž zpívá celkem 120 zpěváků ve věku od 5 do 14 let. Coloreton mladší navštěvují děti z mateřských škol a 1. tříd ZŠ, poté pokračují v Přípravném sboru Coloreton, ve kterém zpívají děti z 2. a 3. tříd ZŠ. V Koncertním sboru jsou děti od 4. do 8. třídy.
Všechna oddělení dohromady tvoří Sborové studio Coloreton.

Cílem přípravných oddělení je nadchnout děti pro sborový zpěv, ale i muzicírování obecně. U starších dětí je kladen důraz na hlasovou kultivaci, ale také na vícehlasý zpěv a vzájemné naslouchání.

Všechna oddělení zkouší jednou týdně ve čtvrtek a jejich repertoár je tvořen písněmi lidovými i umělými. Zpívají písně především současných českých autorů – mezi nejoblíbenější hudební skladatele patří Přemysl Kočí, Irena Szurmanová, Petr Eben a další. Nejstarší oddělení má v repertoáru i skladby zahraničních autorů nebo písně etnických národů.
Coloreton vystupuje na pravidelných koncertech ZUŠ I. Hurníka. Dále se nejstarší oddělení účastní zpívání na pražských adventních trzích, např. na Novoměstské radnici, nebo na Pražském hradě. Rádi se účastní také společných koncertů s dalšími pražskými i mimopražskými pěveckými sbory, každoročně jezdí přípravná oddělení na soutěžní sborový festival Zahrada písní, kde pravidelně obsazují zlaté nebo stříbrné pásmo. Největším soutěžním úspěchem Koncerního sboru je zlaté pásmo v Krajském kole soutěže dětských pěveckých sborů (2018, 2019).

V listopadu 2020 se Koncertní sbor chystá na celostátní soutěž Porta Musicae, která se koná v Novém Jičíně.

Chcete zpívat s námi?

Přijímáme nadšené zpěváky a zpěvačky do našich sborových řad všech oddělení!

Kontaktujte paní sbormistryni, abyste se dozvěděli více či si rovnou domluvili termín ukázkové hodiny a přijímacích zkoušek!

%d blogerům se to líbí: