Sborové studio Coloreton

Dětský pěvecký sbor Coloreton vznikl při ZUŠ I. Hurníka roku 1996. Od září 2019 převzala vedení Coloretonu Silvie Mlynarczyková. Sbor je rozdělen podle věku do tří oddělení, v nichž zpívá celkem 120 zpěváků ve věku od 5 do 13 let. Coloreton mladší navštěvují děti z mateřských škol a 1. tříd ZŠ, poté pokračují v Přípravném sboru Coloreton, ve kterém zpívají děti z 2. a 3. tříd ZŠ. V Koncertním sboru jsou děti od 4. do 7. třídy a všechny dohromady tvoří Sborové studio Coloreton.

Cílem přípravných oddělení je nadchnout děti pro sborový zpěv ale i muzicírování obecně. U starších dětí je kladen důraz na hlasovou kultivaci, ale také na vícehlasý zpěv a vzájemné naslouchání.

Všechna oddělení zkoušejí jednou týdně ve čtvrtek a jejich repertoár je tvořen písněmi lidovými i umělými. Zpívají písně především současných českých autorů – mezi nejoblíbenější hudební skladatele patří Emil Hradecký, Jiří Teml, Petr Eben, Ilja Hurník, Pavel Jurkovič, Jiří Churáček a Přemysl Kočí. Nejstarší oddělení má v repertoáru i skladby zahraničních autorů nebo písně etnických národů. Coloreton vystupuje na pravidelných koncertech ZUŠ I. Hurníka a společně se školním bigbandem FeverBand pořádají tématické jarní koncerty – Námořnický koncert (2016) a Šťastnou cestu – koncert o cestování a dopravních prostředcích (2017), Zvířecí koncert (2018) nebo Mňamózní koncert (2019). Dále se nejstarší oddělení účastní zpívání na pražských adventních trzích, např. na Novoměstské radnici, nebo na Pražském hradě. Rádi se účastní také společných koncertů s dalšími pražskými i mimopražskými pěveckými sbory, každoročně jezdí přípravná oddělení na soutěžní sborový festival Zahrada písní, kde pravidelně obsazují zlaté nebo stříbrné pásmo. Největším soutěžním úspěchem nejstaršího oddělení C je zlaté pásmo v Krajském kole soutěže dětských pěveckých sborů (2018, 2019).

%d blogerům se to líbí: